V súvislosti s „dobrou správou pre šport“ uzrel svetlo sveta aj ďalší literárny skvost s názvom Vyhláška č. 227/2021. Okrem iného upravuje a mení podmienky vstupu fanúšikov na hromadné športové podujatia. Podľa poslanca NR SR Karola Kučeru k lepšiemu (sic!).

Vyberáme zopár najdôležitejších bodov, ktorými sa musia návštevníci riadiť.


- počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 50 % z celkovej kapacity priestorov pre divákov;

toto platí pre okresy zaradené do stupňa Monitoringu, kde je momentálne aj okres Trnava. Sme teda pripravení na deväťtisícový kotol.


- organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,

prítomní diváci musia doložiť vyššie uvedené údaje, prosíme preto fanúšikov, aby tieto údaje buď priniesli so sebou a odovzdali pri vstupe (forma nie je predpísaná) alebo poskytli pri vstupe na štadión. Ľubovoľne môžu pridať aj ďalšie údaje ako napríklad veľkosť nohy, sexuálna orientácia či obľúbená politik.


- organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,

diváci sa pri vstupe na štadión preukážu heslom „Spartak do teho“, čím ako organizátor zabezpečíme, že na štadión neprekĺzne žiadny divák z hosťujúceho tímu,


- pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

počas zápasu je dovolené sedieť tesne vedľa seba, no pri odchode a príchode dodržiavajte dvojmetrové odstupy (pomôcka: dva kroky sú cca 1,5 m, takže to rozhodne nestačí!!!); výnimku majú osoby žijúce v spoločnej domácnosti, preto by pre lepšie rozlíšenie mohli prísť rovnako oblečení; vzhľadom na to, že nie uvedené do akej vzdialenosti treba rozostupy dodržať, odporúčame to celú cestu domov (ideálne aspoň po vstupnú chodbu)


- organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

- organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,

keďže musíme navýšiť počet dozorcov, obzvlášť striktne budeme dohliadať na dodržiavanie opatrenia na zákaz konzumácie pokrmov a nápojov. Kto prepašuje kontraband v podobe občerstvenia bude nemilosrdne vykázaný. Konzumáciu horalky budeme dokonca považovať ako provokáciu a podporu konkurenčných tímov a fanúšik môže dostať celosezónny zákaz vstupu! Tolerovaná je žuvačka, v prípade, že nebude v priestoroch hromadného športového podujatia skonzumovaná.


- hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, nahradiť ho možno:

a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti

ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti

ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od

prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e) ide o osobu do 12 rokov veku.


Pre väčšiu istotu odporúčame aj birmovný list. Nie je to ešte podmienka, ale nebudeme čakať so zalomenými rukami a chceme byť proaktívni, aby sme išli príkladom. Nie nadarmo sú na športových podujatiach najprísnejšie opatrenia….


Po skončení futbalového zápasu odmeníme najvzornejšieho fanúšika peknou knižkou od Josepha Hellera Hlava 22.