Podobne ako A – mužstvo, ktoré funguje určitými pravidlami a systémom, pracuje aj mládež Spartaka Trnava. Svoje zámery sa nedávno predostrel rodičom a samozrejme hráčom aj tréner brankárov Tomáš Čechovič, ktorý má na starosti mladých gólmanov od osem do trinásť rokov.

Na začiatku prezentoval chlapcom aj rodičom ukážku funkčného tréningu, ktorý dostal každý brankár vo svojom individuálnom pláne na prechodné obdobie.

„Som rád, že sa na stretnutí zúčastnili aj rodičia, aby vedeli chlapcov opraviť a zefektívniť ich prácu vo voľnom čase a v celom tréningovom procese. Nasledovala prezentácia, ktorá bola zameraná na zopakovanie si základných herných činností brankára v zápase - stavanie sa, zákrok, zakladanie útokov a spätná prihrávka, ktoré sa snažíme zautomatizovať v tréningovom procese,“ v krátkosti zhodnotil svoje predstavy tréner Čechovič a zároveň s potešením skonštatoval, že sa dočkal pozitívnej spätnej väzby.

!V Trnave vyrástlo medzi žrďami niekoľko výborných brankárov ako napríklad Dušan Keketi, či Josef Geryk. Obaja zažili v klube veľkú slávu. V súčasnosti sa v tíme môžu spoľahnúť na odchovanca Dobrivoja Rusova. Tomáš Čechovič však už teraz vidí medzi deťmi viacero zaujímavých talentov.

„Niektorí chalani na sebe pracujú, počúvajú, učia sa, berú to vážne a tým pádom stále napredujú. Tí, ktorí berú Spartak ako krúžok a je u nich vidieť skôr nezáujem a stagnáciu, sú postupne nahrádzaní novými brankármi. Ich záujem hrať za Spartak je veľký a považujú svoje pôsobisko v ňom za veľkú prestíž.“

Na záver prezentácie Čechovič pripravil video o Manuelovi Neuerovi. Nemeckého majstra sveta si vybral ako vzor a príklad pre mladých spartakovcov.

„Hovorí sa, že brankár by mal byt aspoň tak technicky zručný, ako najslabší hráč súpera. Podľa mňa je Manuel Neuer niekedy na tom lepšie, ako niektorí hráči. Z analýz vyplýva, že brankár vykonáva v zápase až 80 percent útočných herných činností - hra rukou a nohou. Zakladá útoky a rieši situácie ako malú domov. Myslím si, že vývojová tendencia sa uberá smerom, keď sa brankár stáva jedenástym hráčom v poli, čo v konečnom dôsledku pomáha svojmu mužstvu v zápase. Z brankára sa stáva v modernom futbale v podstate stopér. Všetky moderné trendy sa snažím aplikovať do tréningového procesu, aby sa z našich brankárov stali moderní Neuerovci.“

!„Chcel by som, aby každý jeden brankár stále napredoval, odstraňoval nedostatky, bol lepší a aby sa futbalom bavil. Potom verím, že sa v budúcnosti niektorí z nich presadia až do prvého tímu.“

Slovo si zobral aj nový koordinátor mládeže Jozef Brezovský, ktorý pochvalným spôsobom ocenil túto aktivitu a na záver vyjadril želanie, aby podobných stretnutí pribúdalo podstatne viac. Akciu prišiel podporiť aj odchovanec Spartaka Matej Strapák.