Na štadión môžu na základe rozhodnutia UEFA prísť iba deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Vstup bude umožnený iba organizovaným skupinám zo športových oddielov alebo škôl. Minimálny počet detí v skupine je 10 detí a na každú desaťčlennú skupinu je možný jeden dospelý.

Každá skupina sa musí prihlásiť vopred mailom na adrese vstupenky@fcspartaktrnava.com, kde zašle názov školy alebo športového klubu, meno priezvisko a dátum narodenia dospelého dozoru, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a následne zoznam detí, ktorý bude obsahovať meno priezvisko dieťaťa a dátum narodenia. Deti musia mať so sebou nejaký preukaz totožnosti (napr. preukaz poistenca), aby v prípade potreby mohli preukázať svoj vek.

Vstup na štadión bude cez vchod B od Športovej ulice. Treba, samozrejme, dodržiavať aj platné protipandemické opatrenia, z ktorých majú výnimkou len deti do 12 rokov.

Vstup na Štadión Antona Malatinského budú mať iba osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) ide o osobu do 12 rokov veku v sprievode osoby, ktorá spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok.

Zároveň upozorňujeme, že počas celého pobytu na štadióne je potrebné mať prekryté ústa a nos rúškom alebo respirátorom, striktne dodržiavať hygienické opatrenia, resp. pokyny usporiadateľov. Pri príchode na štadión a počas pobytu na štadióne prosím dodržiavajte pravidlo R-O-R – rúško – odstup - ruky. Pri príchode na štadión prosím dodržiavajte odstupy, pri vstupe či pri toaletách prosím použite dezinfekciu.

Bufety s občerstvením budú počas zápasu zatvorené.