Viacerí fanúšikovia zrejme zaznamenali, že v médiách sa tento týždeň šírila informácia, že podmienky návratu fanúšikov sa zmiernili pre tých, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie Covid 19. Táto informácia je podľa našich zistení nepresná. Očkovanie a prekonanie ochorenia nahrádza iba antigénový test v deň zápasu, ostatné usmernenia ostávajú v platnosti. Za takýchto okolností a aj po skúsenostiach z iných štadiónov, kde bol záujem minimálny, neuvažujeme nad otvorením hľadiska pre fanúšikov. Stále však rátame s tým do nášho posledného domáceho zápasu so Žilinou sa podmienky radikálne zmenia a aspoň rozlúčku so sezónou budú môcť absolvovať aspoň nejakí fanúšikovia.

Na športových hromadných podujatiach v prípade profesionálnych súťaží vo vybraných športoch je možná za dodržaných protiepidemických opatrení len prítomnosť fanúšikov z domáceho tímu, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín.

V prípade, že fanúšik z domáceho tímu je zaočkovaný alebo prekonal COVID-19, môže sa preukázať dokladom, ktorý to potvrdzuje, no ten nahradí iba povinnosť preukazovať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín však naďalej zostáva.

Aké ďalšie podmienky je nutné dodržať pri organizácii športových hromadných podujatí v prípade profesionálnych súťaží vo vybraných športoch s prítomnosťou obecenstva:

  • ohlásiť ho najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania
  • počet divákov nesmie prekročiť 25 % celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb
  • organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade.
  • pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti
  • pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor v interiéri a rúško a respirátor v exteriéri); nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje
  • organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení
  • v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie
  • na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické opatrenia