EN

VIP

FC Spartak Trnava vás žiada o zaslanie tejto elektronickej objednávky najneskôr 48 hodín pred začiatkom zápasu. Po tomto termíne nebude žiadna objednávka akceptovaná!

FC Spartak Trnava vás po preverení objednávky oboznámi e-mailom o vyhovení, resp. nevyhovení objednávky, najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu. V prípade, že bude objednávke vyhovené, FC Spartak Trnava vám zašle e-mailom pokyny, kde a kedy si prevezmete vstupenku. FC Spartak Trnava si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávke a to bez udania dôvodu.

FC Spartak Trnava request you to send this electronic order at latest 48 hours before match. After this time any order request will not be accepted! After we make sure, will send you confirmation email about your order at latest 24 hours before match. In case, that your order will be accepted, FC Spartak Trnava send you email with instructions when and where you can take your tickets. FC Spartak Trnava has rights to not grant your order. Without any reasons.

Aktuálne na spartak.sk